1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Geography Family Gathering Ceremony တစ္ပြဲျပဳလုပ္ျခင္း

Burmese
Saturday, January 13, 2018 - 18:45

အျငိမ္းစား ပါေမာကၡဆရာႀကီး/ဆရာမႀကီးမ ် ာ း ကို အမွဴးျပဳ၍ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ ရန္ကင္းျမိဳ႕နယ္ ၊ (၁၂) ရပ္ကြက္ ၊ ျပည္သာယာအိမ္ယာဝင္း ၊ ျမဝတီလမ္း ၊ အမွတ္ (၆) ရွိ ဦးတင္ေမာင္ညႊန္႔ (ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း - နာယက) ၏ ေနအိမ္တြင္ Geography Family Gathering Ceremony တစ္ပြဲကို ျပဳလုပ္ခဲ႔ရာ ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္ မတီဝင္မ်ား ၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင္႔ ေက ် ာ င္းသား/သူေဟာင္းမ ် ာ း တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကပါသည္။

                                                

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း (GAM)