1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ပထဝီဝင္မိသားစု (တကၠသိုလ္မ်ား - ရန္ကုန္) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း

Burmese
Wednesday, January 10, 2018 - 22:45

ႏွစ္စဥ္က ် င္ းပျမဲျဖစ္ေသာ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ပထဝီဝင္မိသားစု (တကၠသိုလ္မ်ား - ရန္ကုန္) အာစရိယပူေဇာ္ပြဲကို ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ေဖေဖၚဝါရီလ (၃) ရက္ (စေနေန႔) တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၊ တကၠသုိလ္မ ် ာ း ဓမၼာရံု၌ မြန္းလြဲ ( ၃ း ဝဝ )နာရီ အခ်ိန္တြင္ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က ် င္းပမည္ျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ကို သင္ယူဆဲ ၊ သင္ယူျပီးေသာ ေက ် ာ င္းသားေဟာင္း/သစ္မ ် ာ း ၊ ေနတက္သင္တန္း (Day) ၊ အေဝးသင္တကၠသိုလ္ ေက ် ာ င္း သားေဟာင္း/သစ္မ ် ား အားလံုး အာစရိယပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

 

ျမန္မာ႔ပထဝီဝင္အသင္း (GAM)