1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ပါေမာကၡဦးမင္းေထြးေနာင္၏စာစုမ်ား

႐ုတ္တရက္ ေပၚလာတတ္ေသာ ရန္သူ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္က ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ ေလးမိုင္အကြာ ဗဟိုျပဳ လႈပ္ခတ္ခဲ့ေသာ အင္အားရစ္ခ်္စတာ စေကး ၅ အဆင့္ရွိ ငလ်င္လႈပ္ခတ္မႈေၾကာင့္ စိန္ဖူးေတာ္မ်ား ေလးကြၽန္းမာရ္ေအာင္ ေစတီေတာ္ကို ေတြ႔ရစဥ္

ဤရန္သူသည္ ရန္သူမ်ဳိး ငါးပါးတြင္ မပါေပ။ ငါးပါး ဆိုသည္မွာလည္း ေခတ္အခါအလိုက္ လူသားတို႔အား ဒုကၡ အေပးဆံုး အရာကို ေယဘုယ် သတ္မွတ္ထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ စင္စစ္ လူသားတို႔အား အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ သည့္ရန္သူမွာ ေခတ္သစ္ကာလတြင္ မေရတြက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ပင္ မ်ားျပားလွေပသည္။ လူသားတို႔ ပေယာဂ၊ေလာဘေၾကာင့္ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာျခင္းႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအႏၱရာယ္မ်ားမွာ ယခုအခါ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား တြင္ ေရွ႕တန္းဦးစားေပး ေျဖရွင္းေနၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ႐ုတ္တရက္ေပၚလာေသာ ရန္သူသည္ကား ေျဖရွင္း ၍ရေသာအရာမ်ဳိးမဟုတ္ေခ်။

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ပဲခူးတြင္ အႀကိမ္ ၄ဝ ေက်ာ္ခန္႔ ငလ်င္လႈပ္ခဲ့သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ ရန္ကုန္ေန ျပည္သူမ်ားအား ငလ်င္ကို သတိျပဳရန္ ႏိႈးေဆာ္ထားသည္။ ပဲခူးသူ၊ ပဲခူးသားမ်ား ေမးျမန္းၾကည့္ ေသာအခါ လူအမ်ားစုက ငလ်င္လႈပ္သည္ကို သံုးေလးႀကိမ္မွ်သာ သိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ထံုးႀကီးစံျပ ေက်းရြာတြင္ ဉာဏ္ေတာ္အျမင့္ ေပ ၁၃ဝ ရွိေသာ ေအာင္ဘံုသီဟ ေရႊျပည္ေအးေစတီေတာ္၏ စိန္ဖူးေတာ္မွာေျမခၿပီး ထီးေတာ္မွာလည္း အေနာက္ေတာင္ဘက္သို႔ အနည္းငယ္ တိမ္းေစာင္းသြားသည္။ ထံုးႀကီးရြာသားမ်ားက မၾကားဖူးေသာ ‘ေတာ္လည္းသံ’ ကိုပါ ၾကားခဲ့ၾကသည္။ အေဆာက္အအုံ အက္ကြဲမႈရွိ ေသာ္လည္း ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ျခင္း မရွိေခ်။ အႀကိမ္ႀကိမ္ လႈပ္ျခင္းေၾကာင့္ တစ္ႀကိမ္စီ၏ ျပင္းအားသည္ ရစ္ခ်္တာစေကး ၄ ထက္ မေက်ာ္ေခ်။ ပဲခူးသည္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ေပၚတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ ယခင္က ျပင္းအား အလယ္အလတ္ထက္ ေက်ာ္ေသာ ငလ်င္ ၃၂ ႀကိမ္ လႈပ္ခဲ့ဖူးသည္ကို မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ၃၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေရႊေမာ္ေဓာ ေစတီေတာ္၏ တတိယေဖာင္းရစ္မွ အထက္ပိုင္းတစ္ခုလံုး ေျမခခဲ့သည္။ ေစတီေတာ္၏ အေရွ႕ဘက္ရင္ျပင္တြင္ ယခုျမင္ေနရေသာ ေစတီပိုင္းေဟာင္းႀကီးသည္ ယင္း ငလ်င္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ ၁၃ ႏွစ္ အၾကာ ၅-၅-၁၉၃ဝ ေန႔တြင္ လႈပ္ခတ္ေသာ ငလ်င္ေၾကာင့္ ေရႊေမာ္ေဓာေစတီ ေခါင္းေလာင္းပံုအထိ ၿပိဳက်ခဲ့ျပန္သည္။ ထိုငလ်င္ေၾကာင့္ ပဲခူးၿမိဳ႕ရွိ တိုက္တာ၊ ေက်ာင္း၊ သိမ္၊ ဇရပ္ အမ်ားအျပား ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး မီးေလာင္မႈလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္အျပင္ လူေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ဒဏ္ရာရသူ အေရအတြက္ႏွင့္ ဆက္စပ္၍ မွတ္တမ္းမ်ား မရွိပါ။ ပဲခူးႏွင့္ ရန္ကုန္သည္ မိုင္ ၅ဝ ခန္႔သာ ကြာေဝးသျဖင့္ ဤငလ်င္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္ လူ ၅ဝ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့သည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး၏ အထက္ပိႏၷဲတိုင္ ယိုင္သြားၿပီး ငွက္ျမတ္နားႏွင့္ စိန္ဖူးေတာ္ဆိုင္း ႀကိဳးျပတ္၍ ေဇာက္ထိုးတြဲလြဲ က်ခဲ့သည္။ ပဲခူးငလ်င္ႀကီးမ်ား၏ ပ်မ္းမွ်အခ်ိန္ ကြာျခားခ်က္ကို တြက္ၾကည့္ရာ ကြာျခားမႈကာလမွာ ၇၂ ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ငလ်င္ႏွင့္ ၁၉၃ဝ ျပည့္ႏွစ္ ငလ်င္သည္ ၁၃ ႏွစ္သာ ကြာျခားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ငလ်င္ကိုႀကိဳတင္၍ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေပ။ ငလ်င္ကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားက ေခတ္မီနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုထိ ေအာင္ျမင္မႈ မရေသးေပ။ ၁၁-၃-၂ဝ၁၁ ေန႔တြင္ လႈပ္ခတ္ေသာ ဂ်ပန္ငလ်င္သည္ ျပင္းအား ရစ္ခ်္တာစေကး ၉ ဒသမ ဝ ရွိ၍ ကမၻာ့မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ ငလ်င္ သမိုင္းတြင္ စတုတၳေျမာက္ အျပင္းထန္ဆံုး ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ငလ်င္ႀကီးတစ္ခု လႈပ္ခဲ့ေသာ္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ အေနာက္အနီး ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳလိမ့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုငလ်င္ႀကီးသည္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ အေ႔ရွေျမာက္ဘက္ ၃၂၃ မိုင္အကြာကို ဗဟိုျပဳ၍ လႈပ္ခါခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ ငလ်င္ပညာရွင္မ်ားအား အံ့အားသင့္ သြားေစသည့္ အခ်က္မွာ အလြန္ျမင့္မားေသာ ငလ်င္၏ျပင္းအား ျဖစ္သည္။ တြက္ခ်က္ခန္႔မွန္းမႈအရ ထိုေဒသတြင္ ရစ္ခ်္တာစေကး (၈ ဒႆမ ဝ) လႈပ္ႏိုင္မည္ဟုယူဆထားခဲ့ၾကသည္။
ရန္ကုန္သည္ ၁၉၃ဝ ပဲခူးငလ်င္၏ အရွိန္ကို ခံစားရၿပီးေနာက္ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ငလ်င္ လႈပ္ခဲ့သည္။ အႀကိဳငလ်င္ႏွင့္ ေနာက္ဆက္ငလ်င္ အပါအဝင္ အႀကိမ္ ၅ဝ ေက်ာ္ လႈပ္ခတ္ခဲ့ၿပီး ၉-၉-၁၉၇ဝ ေန႔ နံနက္ ၁ဝ နာရီ ၆ မိနစ္တြင္ လႈပ္ေသာငလ်င္မွာ ပင္မငလ်င္ ျဖစ္သည္။ ရစ္ခ်္တာစေကးျဖင့္ ျပင္းအား ၅ ဒသမ ၂ ရွိသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သားအားလံုး သိသည္။ ေတာ္လည္းသံႀကီး ျမည္ဟီး၍ လာသျဖင့္ ပို၍ အေၾကာက္အလန္႔ ပိုခဲ့ၾကသည္။ ဤငလ်င္ေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္ မရွိေခ်။ အဂၤေတႏွင့္ အုတ္အစမ်ား ပဲ့ကြာက်၍ လူေလးဦးသာ အနည္းငယ္စီ ဒဏ္ရာရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရန္ကုန္ရွိ အုတ္အေဆာက္အအုံ အမ်ားအျပား အက္ကြဲခဲ့သည္။ ေရႊတိဂံုေစတီ၏ စိန္ဖူးေတာ္ ေတာင္ဘက္သို႔ အနည္းငယ္ ယိုင္သြားသည္။ ေရႊတိုေရႊစအခ်ဳိ႕ ျပဳတ္က်သည္။ ေစတီေတာ္ပတ္လည္တြင္ ထြန္းညိႇထားသည့္မီးလံုးမ်ား ကြ်မ္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေရွးယခင္မ်ားေလာက္ ပ်က္စီးျခင္း မရွိေခ်။ သမၼတအိမ္ေတာ္(အစိုးရေဂဟာ) ထိပ္လက္ယာဘက္ ဒုတိယ ဘုခြ်န္ထိပ္ပိုင္း ျပဳတ္က်ၿပီး မ်က္ႏွာက်က္ခံုးဆက္ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ အတြင္းနံရံမ်ား အက္ကြဲခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ထိုအိမ္ေတာ္ႀကီးတြင္ စံျမန္းခဲ့ေသာပုဂၢိဳလ္မွာလည္း အင္းလ်ားေစာင္းသို႔ေျပာင္းေျပး သြား ေလသည္။

ေျမငလ်င္လႈပ္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာင္း (fault) တစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာက္လႊာမ်ား အန္ဝင္ခြင္က် မျဖစ္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ “ဒဏ္အား” (stress) ကို ထုတ္လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒဏ္အားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာက္လႊာတစ္ခုလံုးတြင္ ေနရာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ေနသျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္ မသိႏိုင္ေခ်။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မူလမွ်ေခ် အေနအထား ပ်က္ယြင္းသြားပါက . . . . .

၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တြင္ ငလ်င္လႈပ္ျခင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ျပင္းအား ၃ ဒသမ ဝ ပတ္ဝန္းက်င္မွ်သာ ျဖစ္၍ ရပ္ကြက္အခ်ဳိ႕ရွိ လူအခ်ဳိ႕ ေၾကာက္လန္႔ခဲ့ၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လန္႔စရာေကာင္းေသာ အေျခအေန မျဖစ္ေပၚခဲ့ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္သား အမ်ားစုက ငလ်င္ကို ေတြးေၾကာက္ဟန္ မရွိပါ။ ေတြးေၾကာက္ေနလွ်င္လည္း အက်ဳိးမျဖစ္ပါ။ ကြ်န္ေတာ့္သူငယ္ခ်င္း စာေရးဆရာႀကီးသည္ ၿမိဳ႕ထဲတိုက္အိုတြင္ ေနထိုင္လ်က္ ရွိသည္။ အေဆာက္အအုံမွာ ႏွစ္ ၁ဝဝ ေက်ာ္ၿပီျဖစ္၍ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရမည့္ Heritage Trust ထဲ စာရင္းဝင္ေနပါၿပီ။ စာေရးစာဖတ္သူမို႔ ငလ်င္အေၾကာင္းကို သိသည္။ အနည္းငယ္ ေၾကာက္ပံုရပါသည္။ သို႔ေသာ္ သိပ္မေၾကာက္၍ ထိုအေဆာက္အအုံတြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္ျခင္း ျဖစ္မည္။ လူ႔သဘာဝအေလ်ာက္ မိမိၾကာရွည္စြာ ေနခဲ့ေသာ ေနရာကို စြဲေနပံုရပါသည္။

မွတ္တမ္းဝင္ သမိုင္းအေထာက္အထားမ်ားအရ ရန္ကုန္တြင္ ရစ္ခ်္တာစေကးျပင္းအား ၆ ဒသမ ၅ (မာကယ္လီစေကး ၈ ဒသမ ဝ)ထက္ပိုေသာ ငလ်င္ မလႈပ္ခဲ့ဖူးပါ။ သို႔ေသာ္ ျပင္းအား ၆ ေက်ာ္လာလွ်င္ တိုက္ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္ အေတာ္ပင္ ႀကီးလာၿပီျဖစ္သည္။ ရစ္ခ်္တာစေကး တစ္ဆင့္တိုးလွ်င္ ငလ်င္၏ျပင္းအား ၁ဝ ဆ တိုးလာသည္။ ယခင္လႈပ္ခဲ့ေသာ ငလ်င္၏ ျပင္းအားကို ေရႊတိဂံုဘုရား သမိုင္းျဖင့္ (ဒ႑ာရီမဟုတ္) ညိႇယူ သိရွိႏိုင္သည္။ မွတ္တမ္းမ်ားအရ ၁၆၂ဝ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာငလ်င္ေၾကာင့္ ေရႊြတိဂံုေစတီ အထက္ပိုင္း ၿပိဳက်ခဲ့သည္။ ၁၆၄၄ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာငလ်င္ေၾကာင့္ ေရႊတိဂံုေစတီ ထီးေတာ္ ေျမခခဲ့သည္။ ၁၆၅၂ ခု ေမလငလ်င္ေၾကာင့္ ထီးေတာ္ ထပ္မံေျမချပန္သည္။ ၁၆၆၂ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ငလ်င္၊ ၁၆၇၉ ဩဂုတ္လ ငလ်င္၊ ၁၇၆၈ ဇြန္လ ငလ်င္၊ ၁၈၈၈ ေအာက္တိုဘာလ ငလ်င္၊ ၁၈၈၉ ေအာက္တိုဘာလ ငလ်င္တုိ႔ေၾကာင့္လည္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၏ စိန္ဖူးေတာ္ႏွင့္ ငွက္ျမတ္နား (သို႔မဟုတ္) ထီးေတာ္ ေျမခခဲ့သျဖင့္ ျပင္းအား ၆ ခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။ ရန္ကုန္သည္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ႀကီးႏွင့္ အက္ဒမန္ကြ်န္းမွ ေျမာက္ဘက္ရခိုင္ကမ္း႐ိုး ေျမာက္ပိုင္းအထိ ရွည္လ်ားေသာ ျပတ္ေရြ႕ၾကားတြင္ တည္ရွိသျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း ငလ်င္ဌာန (မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒဌာနႏွင့္ တြဲဖက္ထားသည္) မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေျမငလ်င္လႈပ္ရျခင္းမွာ အဓိကအားျဖင့္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာင္း (fault) တစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာက္လႊာမ်ား အန္ဝင္ခြင္က် မျဖစ္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ “ဒဏ္အား” (stress) ကို ထုတ္လႊတ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒဏ္အားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာက္လႊာတစ္ခုလံုးတြင္ ေနရာအႏွံ႔ ပ်ံ႕ေနသျဖင့္ သာမန္အားျဖင့္ မသိႏိုင္ေခ်။ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ မူလမွ်ေခ် အေနအထား ပ်က္ယြင္းသြားပါက ဒဏ္အားႏွင့္ဒဏ္ခံအား (strains) ထြက္ေပၚလာၿပီး ေျမငလ်င္လႈပ္ျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ရန္ကုန္သည္ စစ္ကိုင္းျပတ္ေရြ႕ႏွင့္ အေတာ္အတန္ အလွမ္းေဝးသည္။ ဘူမိေဗဒ ပညာရွင္မ်ား၏ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္အရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ အနီးတြင္ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာင္း ႏွစ္ခုရွိသည္။ ျပတ္ေရြ႕တစ္ခုသည္ ပဲခူး႐ိုးမ အေရွ႕ဘက္ ဆင္ေျခေလွ်ာမွ ေတာင္ဘက္မုတၱမေကြ႕ထဲသို႔ ထိုးဆင္းသြားသည္။ အျခားတစ္ခုမွာ ပဲခူး႐ိုးမ အေနာက္ဘက္ ဆင္ေျခေလွ်ာတြင္ ရွိသည္။ ေတာင္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ထုိးဆင္းလာရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အေရွ႕ဘက္ ငါးမိုင္အကြာ ႏႈန္းေျမေအာက္တြင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ဤျပတ္ေရြ႕သည္ ရန္ကုန္အနီး (သို႔) ရန္ကုန္ေအာက္မွ ေတာင္ဘက္သို႔ ျဖတ္ဆင္းသြားႏိုင္သည္။ ၁၉၇ဝ ျပည့္ႏွစ္က လႈပ္ရွားခဲ့ေသာ ငလ်င္သည္ ၾကည့္ျမင္တိုင္၊ စမ္းေခ်ာင္းႏွင့္ အလံုတစ္ဝိုက္ကို ဗဟိုျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဤအယူအဆ ပို၍ မွန္ကန္ႏိုင္သည္။ ေဖာ္ျပပါ ျပတ္ေရြ႕ေၾကာင္းတို႔၏ မတည္ၿငိမ္မႈသည္ အိႏိၵယေက်ာက္ခ်ပ္၊ ျမန္မာေက်ာက္ခ်ပ္တို႔၏ တြန္းထိုးအားႏွင့္ လည္း ဆက္စပ္ေနသည္။ ျခံဳ၍ဆိုရေသာ္ ရန္ကုန္သည္ အတိတ္သမိုင္းႏွင့္ ျပတ္ေရြ႕တို႔၏ အေနအထားအရ ျပင္းအားရစ္ခ်္တာစေကး ၆ မွ ၆ ဒသမ ၂ အထိ အျမင့္ဆံုးလႈပ္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ သာမန္အားျဖင့္ ျပင္းအား ၅ ထက္ေက်ာ္ေသာ ငလ်င္ လႈပ္ႏိုင္ေျခ နည္းပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ‘ကိုေဘး’ ငလ်င္ (၁၉၉၅) လႈပ္စဥ္က TIME မဂၢဇင္းတြင္ ငလ်င္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္၍မရေသာ တိရစၦာန္႐ိုင္းႀကီးႏွင့္ တူၿပီး မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္ျပင္းအားျဖင့္ လႈပ္မည္ကို မသိႏိုင္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ခန္႔မွန္း၍ မရသည္မွာ မွန္ေသာ္ လည္းရန္ကုန္တြင္အလယ္အလတ္ျပင္းအားထက္လႈပ္ရန္အေၾကာင္းမရွိေခ်။

ရန္ကုန္သားမ်ား လက္ရွိေနထိုင္ၾကသည့္ အေဆာက္အအံု အေျခအေနကို မတို႔မထိေတာ့ပါ။ ငလ်င္လႈပ္ပါက မည္သို႔ျပဳမူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရ မီဒီယာက ေဖာ္ျပတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားက အေလးထားပံု မရေခ်။ ငလ်င္လႈပ္ခ်ိန္သည္ အလြန္လ်င္ျမန္သျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာကို ေလ့လာထားပါ။ အိမ္အေဆာက္အအံုထဲတြင္ရွိလွ်င္ ခိုင္မာေသာ စားပြဲ၊ ခုတင္ေအာက္ အျမန္ဆံုး ေျပးဝင္ပါ။ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္ အခ်ိန္အတန္ၾကာလႈပ္ေသာ ငလ်င္မ်ဳိးတြင္ အိမ္ထဲ၌ေနရန္ စိတ္မခ်ပါက အိမ္ျပင္သို႔ထြက္လွ်င္ ဓာတ္တိုင္၊ ဓာတ္ႀကိဳးႏွင့္ ေဝးေသာ ကြက္လပ္သို႔သြားပါ။ ႏိုင္ငံတကာ အေတြ႕အၾကံဳအရ အေဆာက္အအံုထဲရွိ ခိုင္မာေသာ အရာေအာက္တြင္ ခိုေနျခင္းက ေဘးကင္းႏိုင္ေျခ အျမင့္ဆံုး ျဖစ္သည္။ အိမ္အသစ္ ေဆာက္ပါက ကန္ထ႐ိုက္ကို အားမနာဘဲ အင္ဂ်င္နီယာ ႐ႈေထာင့္အရ လိုအပ္ခ်က္ အျပည့္ရေအာင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ပါ။ အဆင့္ေလးျဖင့္တစ္ႀကိမ္လႈပ္ၿပီးလွ်င္ေကာလာဟလမ်ားထြက္ေပၚလာေလ့ရွိသည္။

နကၡတ္ေဗဒင္ကို အေျခခံ၍ ငလ်င္လႈပ္မည္ကို ႀကိဳတင္ေဟာတတ္သည္။ မယံုၾကပါႏွင့္။ ငလ်င္ကို မည္သူမွ မည္သည့္အတတ္ပညာရွင္ကမွ ယခုအခ်ိန္ထိ မွန္ကန္ေအာင္ မခန္႔မွန္းႏိုင္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ငလ်င္လႈပ္ပါက မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို သတိမူသင့္ေပသည္။

Writer: 

ဦးမင္းေထြးေနာင္